Professionel rådgivning om køn, organisation og ledelse

Når man skal arbejde professionelt med at få flere kvinder i ledelse på alle niveauer, så er man nødt til at orientere sig bevidst i spændfeltet mellem 1. Hvor man tror, man er, 2. Hvor man rent faktisk er og 3. Hvor man gerne vil hen. Det første skridt er at finde ud af, hvor man rent faktisk er og det er her jeg kan hjælpe jer. Det er det absolut vigtigste og mest afgørende skridt, når man vil sikre succes. Sammen kan vi derefter finde ud af, hvor I gerne vil hen. (Det der med at I tror I er et bestemt sted, kan I ikke rigtig bruge til noget - andet end at fedte lidt rundt i jeres egen unconscious bias)
 
Jeg er uddannet jurist, og har arbejdet professionelt med køn, ledelse og organisation nationalt og internationalt i snart 20 år som forsker og som selvstændig konsulent i mit firma E-QUALITY. Du kan se listen over mine kunder længere nede på siden. Jeg er desuden forfatter til ledelses håndbogen ”Vi har jo døtre, der følger efter os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse”, der er udkommet på Djøf Forlag.
 
Jeg arbejder vidensbaseret med både struktur og kultur. Begge dele er nødvendige at transformere for at sikre lige muligheder for alle, at få alle talenter i spil og integrere diversitet og inklusion i ledelse og organisation.
 
Overordnet set er det bestyrelsens ansvar, men også direktionen og HR spiller en væsentlig rolle i at skabe de nødvendige forandringer. Bestyrelsens ansvar er at lægge den overordnede strategi, direktionen skal udarbejde den nødvendige politik og HR er ansvarlig for udviklingen og implementering af handlingsplan og monitorering.
 
Uanset hvor i organisationen processen starter, så er det afgørende at man sikrer sig den nødvendige viden. Uden et seriøst vidensgrundlag risikerer man at begå fejl og skabe noget, der ikke har den nødvendige effekt.
 
Jeg kan hjælpe jer med at skabe det nødvendige vidensgrundlag på baggrund af kvalitative og kvantitative undersøgelser - foretaget i samarbejde med jer - af organisationens nuværende struktur og kultur. Målet er at afdække gamle og utidssvarende processer, strukturer og kulturer.
 
Med afsæt i det konkrete vidensgrundlag er det herefter muligt for de forskellige aktører i organisationen at udfylde deres rolle og ansvar. Læs mere om vidensgrundlaget her
 
Bestyrelsen kan udarbejde en overordnet strategi.
Direktionen kan udarbejde en effektiv politik.
HR kan udvikle en konkret handlingsplan med indbygget løbende monitorering.
 
Det vil give jer mulighed for at nå jeres mål - og fremover skal der sættes mål, der skal indfries både i den offentlige og den private sektor.

Regeringen har vedtaget ny lovgivning, som pr. 1. januar 2023 strammer op på reglerne for køn og ledelse, og omfatter både det private og det offentlige område. Der skal fremover sættes måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de tre øverste ledelseslag – dvs. bestyrelse, direktion og niveauet lige under direktionen. Desuden skal der udarbejdes en politik, der sikrer at man når sine mål. Målet er min. 40 procent af det underrepræsenterede køn på alle tre niveauer. Der vil være årlig afrapportering og hvis ikke man når sine mål skal man forklare sig. (Kilde Retsinformation)

Desuden vil samtlige måltal og resultater blive offentliggjort på en særlig oprettet hjemmeside, så det bliver synligt for alle hvilke virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder, der rent faktisk rykker på dette felt.

Jeg kan hjælpe jer igennem processen med effektive værktøjer og et vidensbaseret fokus, så I rent faktisk når jeres mål. Jeg vil anbefale at man integrerer arbejdet med at undgå seksuel chikane samt integrerer de nye lovregler om barsel til fædre og medforældre i processen. Begge dele er vigtige elementer i at skabe en organisation, der er moderne og professionel og kan imødekomme tidens krav.

Desuden kan jeg sikre at I overholder lovgivningen på området og afrapporterer korrekt.

Du kan læse mere om mit arbejde i rapporten som jeg udarbejdede for Erhvervsstyrelsen, da jeg gennemførte den kvalitative del af evalueringen af de nuværende lovregler på området. Rapporten er bygget på interviews med 16 danske topledere, der fortæller om udfordringer, barrierer og løsninger på området. Du kan finde rapporten her.

God læselyst og kontakt mig, hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre om dine/jeres muligheder fremadrettet.

Med venlig hilsen
Charlotte Kirkegaard
 
 

KUNDER

UNDP
UN Women
EU
Nordisk Ministerråd
Europarådet
Erhvervsministeriet
Ligestillingsministeriet
Forsvaret
Kulturministeriet
Landbrug & Fødevarer
DJØF
TV2
Nordea
Nykredit
Vestas
Jyske Bank
FAOD
Den Internationale Højskole
Kommunernes Landsforening
FOA
Cope Consulting
DI
Københavns Kommune
Women Deliver
Socialdemokratiet
Sundhedsministeriet
Miljøministeriet
Hvidovre Kommune
Kunstakademiet
GroupM
LOU Advokaterne
DreamHack m.fl. 
 

Charlotte Kirkegaard

 
Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist med efteruddannelse indenfor ledelse, kommunikation og organisationsteori.
Hun har siden 2004 arbejdet professionelt med køn og ligestilling som forsker og selvstændig konsulent - både nationalt og internationalt.
 
Desuden skriver hun til Mandag Morgens ledelsesklumme:
 
 
 
 
Charlotte Kirkegaard udførte den kvalitative del af Erhvervsstyrelsens evaluering af selskabslovens regler om køn og ledelse:
 

Håndbog om køn og ledelse

Håndbog for topledere, ledere og HR skrevet af Charlotte Kirkegaard.
(DJØF Forlag)
 
Professor Steen Hildebrandt:

"Det er en meget seriøs, vel researchet og
velskrevet bog.
Der er et stærkt behov for
en bog som denne.”  
 
"Vi har jo døtre, der følger efter os - Sådan får vi flere kvinder i ledelse" er en håndbog, der guider dig igennem lederskab, værktøjer, viden og perspektiver på området. Den kan købes her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs om bogen i Djøf Bladet her