Få professionel rådgivning om køn og ledelse - og skab resultater

 
Jeg er uddannet jurist, og har arbejdet professionelt med køn, ledelse og organisation i snart 20 år som forsker og som selvstændig konsulent i mit firma E-QUALITY. Du kan se listen over mine kunder længere nede på siden. Jeg er desuden forfatter til bogen ”Vi har jo døtre, der følger efter os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse”, der er udkommet på Djøf Forlag.
 
Udfordringerne med at få flere kvinder i ledelse på alle niveauer, undgå krænkelser og udrydde sexisme er gået fra en "nice-to-know" til en "need-to-know" dagsorden.
 
Dybest set er det bestyrelsens ansvar, men også direktionen og HR spiller en væsentlig rolle i at skabe de nødvendige forandringer. Uanset hvor i organisationen processen starter, så er det afgørende at man sikrer sig den nødvendige viden. Uden et seriøst videsngrundlag risikerer man at begå fejl og skabe noget, der ikke har den nødvendige effekt.

Regeringen har vedtaget ny lovgivning, som vil gælde fra årsskiftet 2022/23, der strammer op på reglerne for køn og ledelse, og omfatter både det private og det offentlige område. Der skal fremover sættes måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i de tre øverste ledelseslag – dvs. bestyrelse, direktion og niveauet lige under direktionen. Desuden skal der udarbejdes en politik, der sikrer at man når sine mål. Målet er min. 40 procent af det underrepræsenterede køn på alle tre niveauer. Der vil være årlig afrapportering og hvis ikke man når sine mål skal man forklare sig. (Kilde Retsinformation)

Desuden vil samtlige måltal og resultater blive offentliggjort på en særlig oprettet hjemmeside, så det bliver synligt for alle hvilke virksomheder og offentlige institutioner og myndigheder, der rent faktisk rykker på dette felt.

Ifølge Danmarks seneste afrapportering på Verdensmål 5.5, der har fokus på køn og ledelse, er andelen af kvinder i ledelse i Danmark steget fra 27,4 procent til 30 procent de seneste 10 år. (Kilde: Danmarks Statistik)

Der skal således skabes nye og væsentlig bedre resultater på dette område.

Jeg kan hjælpe jer igennem processen med effektive værktøjer og et vidensbaseret fokus, så I rent faktisk når jeres mål. Jeg vil anbefale at man integrerer arbejdet med at undgå seksuel chikane samt integrerer de nye lovregler om barsel til fædre og medforældre i processen. Begge dele er vigtige elementer i at skabe en organisation, der er moderne og professionel og kan imødekomme tidens krav.

Jeg har udviklet en proces for bestyrelser, som du kan læse mere om her. Det er op til jer om I vil have min hjælp gennem hele processen eller blot som professionelt input til særlige dele af den.

Jeg kan desuden tilbyde professionel støtte til direktionen, ledere og HR, der alle er vigtige aktører i arbejdet med at skabe reelle og nødvendige forandringer.

Dybest set, så er opskriften ret enkel: Find problemerne og løs dem.

Jeg kan hjælpe jer med at finde problemerne ved at udarbejde et vidensgrundlag, som I kan handle ud fra. Et vidensgrundlag vil give jer mulighed for at fastlægge realistiske mål, udarbejde en effektiv strategi og handlingsplan og dermed sikre jer de nødvendige resultater. Det vil også sikre jer mod at begå fejl og derved smide tid og penge ud ad vinduet på noget, der alligevel ikke virker.

Endelig kan jeg sikre at I overholder lovgivningen på området og afrapporterer korrekt.

Du kan læse mere om mit arbejde i rapporten som jeg udarbejdede for Erhvervsstyrelsen, da jeg gennemførte den kvalitative del af evalueringen af de nuværende lovregler på området. Rapporten er bygget på interviews med 16 danske topledere, der fortæller om udfordringer, barrierer og løsninger på området. Du kan finde rapporten her.

God læselyst og kontakt mig, hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre om dine/jeres muligheder fremadrettet.

Med venlig hilsen
Charlotte Kirkegaard
 
 

KUNDER

UNDP
UN Women
EU
Nordisk Ministerråd
Europarådet
Erhvervsministeriet
Ligestillingsministeriet
Forsvaret
Kulturministeriet
Landbrug & Fødevarer
DJØF
TV2
Nordea
Nykredit
Vestas
Jyske Bank
FAOD
Den Internationale Højskole
Kommunernes Landsforening
FOA
Cope Consulting
DI
Københavns Kommune
Women Deliver
Socialdemokratiet
Sundhedsministeriet
Miljøministeriet
Hvidovre Kommune
Kunstakademiet
GroupM
LOU Advokaterne
DreamHack m.fl. 
 

Charlotte Kirkegaard

 
Charlotte Kirkegaard er uddannet jurist med efteruddannelse indenfor ledelse, kommunikation og organisationsteori.
Hun har siden 2004 arbejdet professionelt med køn og ligestilling som forsker og selvstændig konsulent - både nationalt og internationalt.
 
Desuden skriver hun til Mandag Morgens ledelsesklumme:
 
 
 
 
Charlotte Kirkegaard udførte den kvalitative del af Erhvervsstyrelsens evaluering af selskabslovens regler om køn og ledelse:
 

Håndbog om køn og ledelse

Håndbog for topledere, ledere og HR skrevet af Charlotte Kirkegaard.
(DJØF Forlag)
 
Professor Steen Hildebrandt:

"Det er en meget seriøs, vel researchet og
velskrevet bog.
Der er et stærkt behov for
en bog som denne.”  
 
"Vi har jo døtre, der følger efter os - Sådan får vi flere kvinder i ledelse" er en håndbog, der guider dig igennem lederskab, værktøjer, viden og perspektiver på området. Den kan købes her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs om bogen i Djøf Bladet her