E-QUALITY yder professionel rådgivning om køn, ligestilling, ledelse og organisation

 
E-QUALTYS tilgang er vidensbaseret og holistisk. Metoderne bygger på internationale erfaringer og forskning. Resultaterne integreres i jeres nuværende struktur og kultur for at sikre effekt og langsigtet bæredygtighed.
 
Uanset om I vil have flere kvinder i ledelse, udryddet sexisme, stoppet seksuel chikane eller integreret ligestilling i politikker og projekter, er basismetoden den samme.

Det kræver en gennemgribende og holistisk tilgang, så man sikrer at alle relevante elementer integreres fra start. Det kræver desuden en generel viden om køn og ligestilling samt en grundig viden om jeres nuværende situation, så barrierer i jeres systemer og tænkning kan identificeres og adresseres.

Det er en nøje orkestreret proces, der både skal udvikles under kontrollerede former og som samtidig kræver musikalitet at gennemføre til succes.

Det virkelig interessante opstår, når barrierer er udryddet og I kan påbegynde helt nye udviklingsmuligheder, hvor ligestillingen slår igennem og åbner for nye perspektiver og muligheder.

Arbejdet med at integrere køn og ligestilling er en mulighed for både at modernisere og professionalisere, så gammeldags vanetænkning og utidssvarende metoder udryddes. Desuden har det den sideeffekt at eksklusionsmekanismer fjernes og blinde vinkler belyses, således at også minoritetsgrupper generelt nyder godt af moderniseringen.

Metoden er udviklet af E-QUALITY og kan ses nedenfor. Hvis du klikker her kan du se, hvordan de forskellige temaer udmøntes.
 
      
         
 
 
Arbejdet med køn og ligestilling er den største driver til forandring, verden ser i øjeblikket – sammen med de langsigtede krav om bæredygtighed. Vi er nødt til at skabe nye løsninger og det kræver at vi bruger de bedste talenter og er i stand til at integrere nye perspektiver på helt nye måder.
 
Da Erhvervsministeriet evaluerede selskabslovens regler på området, var det Charlotte Kirkegaard fra E-QUALITY, der gennemførte den kvalitative del på baggrund af en række interviews med danske topledere. Rapporten kan læses her.

E-QUALITY har siden 2007 ydet rådgivning, udført research og analyser, udarbejdet strategier, gennemført undervisning om køn, ligestilling, ledelse og organisation for store virksomheder, internationale og nationale organisationer, danske ministerier og kommuner. Se nedenfor.

E-QUALITY er ejet og drevet af cand.jur. og forfatter Charlotte Kirkegaard, der også leverer keynotespeaks, ekspertbidrag og artikler.

KUNDER

UNDP
UN Women
EU
Nordisk Ministerråd
Europarådet
Erhvervsministeriet
Ligestillingsministeriet
Forsvaret
Kulturministeriet
DJØF
TV2
Nordea
Nykredit
Vestas
Jyske Bank
FAOD
Den Internationale Højskole
Kommunernes Landsforening
FOA
Cope Consulting
DI
Københavns Kommune
Women Deliver
Socialdemokratiet
Sundhedsministeriet
Miljøministeriet
Hvidovre Kommune
Kunstakademiet
GroupM
LOU Advokaterne
DreamHack m.fl. 
 

Rådgivning

 
Du er altid velkommen til at kontakte mig direkte på
ck@e-quality.pro eller ringe
61 69 59 90, hvis du vil vide mere.
 
De bedste hilsner
Charlotte Kirkegaard

BOG OM KVINDER I LEDELSE

Håndbog for topledere, ledere og HR skrevet af Charlotte Kirkegaard.
(DJØF Forlag)
 
Professor Steen Hildebrandt:

"Det er en meget seriøs, vel researchet og
velskrevet bog. Der er et stærkt behov for
en bog som denne.”  
 
"Vi har jo døtre, der følger efter os - Sådan får vi flere kvinder i ledelse" er en håndbog, der guider dig igennem lederskab, værktøjer, viden og perspektiver på området. Den kan købes her
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Læs om bogen i Djøf Bladet her