Om rekruttering...

"Jeg oplever i hvert fald ikke, at vi bliver opfordret til at søge lederposter. Jeg ser aldrig en kvinde blive kontaktet og tilbudt en lederposition. Aldrig. Jeg ved ikke med mændene. Eftersom vi har denne her netværksbaserede rekrutteringsproces, så er det svært at gennemskue. Jeg kan bare se, når de pludselig sidder der, og så er der jo gået noget forud for det."

- Kvindelig mellemleder
 
 

Om at være få kvinder...

"I ledergruppen er majoriteten mænd, og nogle gange oplever jeg, at kvindernes synspunkter overhovedet ikke bliver hørt. Det er meget frustrerende. Så som kvinde er man nødt til at gøre sig hårdere og hæve stemmen betragteligt for at blive bemærket og hørt."

- Kvindelig topleder
 
 

Om kulturen...

"Man kan have alle de politikker og processer, man har lyst til, men hvis ikke der er en ordentlig og understøttende kultur, så nytter det ikke noget. Jeg har været i organisationer, som jeg vil kalde "pale, male and stale", og har fået kvinder med ind i bestyrelseslokalet og i direktionslokalet, og det har virkelig ændret på dynamikken og kommunikationen. Det er noget som forretningen nyder godt af. Det her handler ikke kun om at overholde lovgivningen."

(Mandlig bestyrelsesleder)

 
 

Om at være flere kvinder...

"Jeg oplever at kvinder er bedre til at tale om problemer direkte. Mænd har ofte en tendens til at skulle vise sig og se ud som om, de har styr på alting. Kvinder er bedre til at sige, hvis der er et eller andet bøvl og at det skal vi lige finde ud af. Det er jo ikke et nederlag, at sige at der er problemer. Det er jo bare at få dem løst. Mænd har en tendens til at de helst ikke skal vise svaghed."

- Kvindelig topleder

 
 

Om succes og effektivitet...

"Det handler ikke kun om arbejdstimer, men også om hvad er succes. Hvordan ser succes ud. Og der kan man sige, at i de fleste gamle virksomheder, er der en historik for, at det er lidt mandebaseret. Og det kan være at man taler meget, arbejder meget - eller er meget synlig - og gør meget opmærksom på sig selv. Man kan sige, at man måske ikke måler effektivitet efter de rigtige parametre. "

- Mandlig CEO

 
 

Om arbejdstid...

"Mærkeligt nok er der prestige i at have dødtravlt. Det burde være lige omvendt. Vi burde belønne dem, der kan løse opgaverne lynhurtigt og have rigtig god tid. Men en arbejdsuge på 70 timer er meget prestigefyldt."

- Kvindelig topleder

 
 

Om kulturen...

"Det svære er at få skabt pipelinen og få skabt et miljø, som kvinder ønsker at være en del af. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, at finde nogen man kan udnævne, det er også spørgsmålet at få skabt nogle arbejdsbetingelser, der gør at det er sjovt at være der, uanset hvilket køn, man er. Der er altså forskel på omklædningsrum nogen gange, og det skal man være opmærksom på. Og det er en kulturændring."

- Mandlig CEO


 
 

Om rekruttering...

"Jeg tror at vi er bedre til at lokke mænd til at overtage chefposter end kvinder. Vi opgiver nok hurtigere, hvis hun siger nej første gang."

- Kvindelig topleder

 
 

Om ansvar...

"Det er bestyrelsens og direktionens ansvar. Det er temmelig vigtigt at både bestyrelse og direktion virkelig køber ind på denne dagsorden, og det har vi virkelig gjort. For eksempel er 50 % af vores ledere i Danmark kvinder, og det er ikke sket af sig selv. Det er noget vi virkelig har arbejdet på at kunne præstere. Halvdelen af vores arbejdsstyrke er kvinder."

- Mandlig bestyrelsesleder

 
 

Om rekruttering...

"Nogen gange går det så stærkt, at lige pludselig er der bare en ansat, uden at det har
været slået op og andre har haft mulighed for at søge. Nej det er ikke særlig gennemskueligt. Det er ikke sådan at jeg kan fortælle dig, hvordan tingene er. Den bedste måde at finde sin kommende position, også selvom det er internt, det er at vide hvem man skal have fat i gennem sit netværk."

- Kvindelig mellemlederE-QUALITY GO PRO

E-QUALITY åbner Danmarks første virtuelle kursuscenter for køn og ledelse med en række målrettede kursusforløb. 
 
Der er særlige kurser for:
  • Topledere
  • HR
  • Revisorer
Alle kurser kan gennemføres ved din pc, og du får tilsendt kursusmateriale direkte. Lettere bliver det ikke. Du kan se mere her
 
 

Seksten topledere fra ti af Danmarks største virksomheder taler ud

E-QUALITY gennemførte den kvalitative del af Erhvervsstyrelsens evaluering af Selskabslovens regler om køn og ledelse.
 
Rapporten bygger på seksten interviews med danske topledere - otte af hvert køn - der åbenhjertigt fortæller om udfordringer, barrierer og perspektiver i forhold til at øge andelen af kvinder i ledelse. Undersøgelsen afdækker både bestyrelses niveau og de øvrige ledelsesniveauer. Toplederne udtaler sig anonymt og kan derfor være helt ærlige. Det betyder at rapporten giver et sjældent indblik i topledernes tanker, udfordringer og inspiration til forandring.
 
Rapporten kan læses her

"Vi har jo døtre, der følger efter os"

 
NY BOG
 
OM HVORDAN MAN SKABER FLERE KVINDER I LEDELSE PÅ ALLE NIVEAUER.
 
BOGEN FOKUSERER PÅ
  • LOVGIVNINGEN
  • LEDERSKAB
  • VIDEN OG VÆRKTØJER
BOGEN UDKOM PÅ DJØF FORLAG NOVEMBER 2019.OG KAN BESTILLES HER 
 
 

E-QUALITY NEWS

 
 
Nyhedsbrevet, der giver dig nye tendenser og perspektiver med fokus på flere kvinder i ledelse på alle niveauer.
 
Du får samtidig tilsendt uddrag af min bog "Vi har jo døtre, der følger efter os - Sådan får vi flere kvinder i ledelse"
 
Du bliver ikke spammet - jeg skriver kun, når jeg har noget vigtigt på hjerte.
 
Tilmeld her
 
Dbh Charlotte Kirkegaard
Cand.jur og CEO
E-QUALITY

Om E-QUALITY

er en konsulentvirksomhed, som drives af Charlotte Kirkegaard, cand.jur., der har arbejdet professionelt med emnet internationalt og nationalt i en årrække. Med afsæt i gældende lovgivning, leverer E-QUALITY vidensbaserede kvalitetsløsninger, der er både konkrete og resultatorienterede.


KUNDERNE SIGER:
"I sin tilgang til opgaverne spænder Charlotte fra det kompromisløst principfaste til det pragmatisk løsningsorienterede, og det er kendetegnende for hendes arbejde, at det altid er solidt underbygget og hviler på grundige refleksioner." Poul Bonde Jensen, HR Strateg, Jyske Bank.

"Charlotte Kirkegaard er meget vidende på sit felt og formidler det levende og relevant. Hun bruger sin viden sammenholdt med egne undersøgelser på en dejligt pragmatisk måde, som gør det vedkommende og meget anvendeligt." Henrik Hjorth, Cope Consulting Networks.

skriv hvis du gerne vil vide mere

 
 
 

HVAD SIGER KVINDERNE I JERES VIRKSOMHED

Den bedste måde at finde ud af det på, er at spørge kvinderne, hvilke barrierer og udfordringer, de oplever, når de gerne vil gå ledelsesvejen.
 
En konkret undersøgelse, hvor jeg gennemfører en række anonyme interviews, udarbejder en rapport med analyse og konkrete anbefalinger, vil give jer et uvurderligt værktøj til at nå jeres mål.
 
At få flere kvinder i ledelse på alle niveauer, kræver en strategisk stærk politik og en konkret handlingsplan. Chancen for at opnå succes stiger væsentligt, når man funderer sin politik og handlingsplan på konkret viden.
 
Viden, som kan bruges til at adressere udfordringerne præcist og til at dreje på lige præcis de håndtag, der skal til for at skabe de nødvendige forandringer.
 
Ring 61 69 59 90 eller skriv ck@e-quality.pro for yderligere oplysninger.
 
Læs nærmere om undersøgelsen her