YDELSER / Side effekter

Side effekter

Det sparer hurtigt organisationen tid og ressourcer at starte med en uvildig grundig undersøgelse, så der ikke spildes tid og kræfter på tiltag, der ikke virker fordi problemet ligger et andet sted.

En grundig undersøgelse vil afdække og dokumentere præcis hvilke håndtag, der skal trækkes i og præcis hvilke metoder, der vil tjene organisationen bedst for at opnå de ønskede forandringer og slutmålet om et større diversitet på alle niveauer af ledelsen.

Der er to positive sideeffekter mere.
 
Den ene er at de tiltag, der gennemføres for at åbne op for at styrke kvinders mulighed for ledelse også åbner op for andre grupper end de sædvanlige oplagte ledelseskandidater. Det betyder at man styrker diversiteten i organisationen generelt.
 
Den anden er, at der ved undersøgelsen opdages andre forældede og uhensigtsmæssige strukturer i organisationen, som med fordel kan indgå i den organisationsmæssige og kulturelle forandring, der findes nødvendig.

Endelig er der garanti for at organisationen når sine mål omkring at øge andelen af kvinder i ledelse, samt lever op til Selskabslovens regler på området, såfremt anbefalingerne følges.