Lovgivning / Bestyrelsen

Bestyrelsen

Såfremt bestyrelsen ikke har ligestilling (40/60), skal den opstille måltal med tidsperspektiv for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Tallene og tidsperspektivet skal fremgå af årsberetningen.
 
Hvis ikke man når sine mål indenfor den angivne tidsfrist, skal man i årsberetningen angive grunden(e) hertil og fastsætte et nyt tidsperspektiv.
 
Revisoren har pligt til at lave en anmærkning i årsberetningen, såfremt disse angivelser ikke er i orden.