DIREKTION

Det er direktionen, der har ansvaret for at udvikle den lovpligtige politik for flere kvinder i (top)ledelse. Direktionen er således ansvarlig for
 
- at sætte måltal for andelen af kvinder i direktionen
- at sætte måltal for andelen af kvinder i niveauet under direktionen med personaleansvar
- at udvikle en politik, der sikrer at måltallene nås indenfor den angivne tidsfrist
 
Desuden er det direktionens ansvar at sikre bestyrelsen den nødvendige viden om organisationen i relation til kvinder i ledelse, diversitet og inklusion.
 
Endelig er direktionen ansvarlig for at sikre HR nogle rammer og ressourcer, der sætter HR i stand til at sikre flere kvinder i ledelse, diversitet og inklusion i organisationen - med afsæt i bestyrelsens overordnede strategi.
 
Hvis ikke bestyrelsen har udarbejdet en overordnet strategi for arbejdet, så bør direktionen understøtte arbejdet.
 
Det vigtigste skridt er at starte med at få udarbejdet et konkret vidensgrundlag, som I kan navigere ud fra, så I ikke spilder tid og ressourcer, men tværtimod kan navigere bevidst, fokuseret og resultatorienteret. Læs mere om vidensgrundlag her.
 
Jeg kan hjælpe jer med at vælge den proces, der passer til jer og udvikle det vidensgrundlag, som er nødvendigt for jeres organisation. Jeg arbejder altid vidensbaseret og ud fra de konkrete behov, der er i relation til både ledelse og organisation.
 
Jeg kommer gerne ud til jer, så vi sammen kan se, hvad der kan og bør gøres og underviser gerne, så I selv er klædt godt på til opgaven og kan levere bevidste resultater.
 
Jeg udarbejder desuden gerne et skræddersyet tilbud, der er tilpasset jeres behov og målsætninger