E-QUALITY GO PRO


 Velkommen til Danmarks første virtuelle kursuscenter for køn og ledelse:

E-QUALITY GO PRO
 
 
E-QUALITYs kurser adresserer  fire forskellige – og meget vigtige lag – der alle skal spille sammen for at drive forandringerne. Der er således kurser for topledere, for HR og for revisorer. Kurserne er opdelt i forskellige niveauer, som man kan vælge afhængig af behov og økonomi, og de kan alle gennemføres i eget tempo ved  egen computer.
 
Vi taler efterhånden en del om unconscious bias, som spiller en væsentlig rolle. Men man må under ingen omstændigheder glemme at mange år med unconscious bias har efterladt stærke spor både i os som mennesker, men i høj grad også i vores organisationsstrukturer, ledelsesstile, rekrutteringsprocesser og arbejdskultur. E-QUALITYs kurser handler om at sætte lys på disse, så deltagerne får en højere grad af bevisthed og derved bliver i stand til at drive forandringerne med et langt skarpere fokus.

Arbejdet for at fremme de bedste talenter – uanset køn – skal drives både med skarp professionalisme og med organisatorisk bredde. Det skal løses vidensbaseret og systematisk for at sikre succes.

 
Kurserne ser således ud:
 

Lær hvordan tager man overordnet lederskab på denne dagsorden og sikrer dens succes gennem at integrere det i organisationen, forretningen og fremtiden.

Målgruppe: Topledere – direktører og bestyrelsesmedlemmer

Handlingsplan og implementering
Lær hvordan man udarbejder en konkret handlingsplan, hvilke temaer den skal adressere og hvordan man implementerer dem med succes.

Målgruppe: HR, der udvikler og implementerer politik og handlingsplan på området

Afrapportering
Lær hvordan man afrapporterer korrekt i henhold til årsregnskabslovens § 99 b både ift. de lovpligtige måltal og den lovpligtige politik.

Målgruppe: HR, der afrapporterer området til årsberetningen/erhvervsstyrelsen.

Revision
Lær hvad der skal til for at lovgivningen er overholdt og afrapporteringen overholder årsregnskabslovens regler.

Målgruppe: Revisorer, der reviderer årsberetninger for de store virksomheder, der er omfattet af lovgivningen på området.
 

Kurserne drives af undertegnede, der udover at være stifter og ejerleder af E-QUALITY også er cand.jur og international ekspert i køn og ligestilling. Jeg har arbejdet med ledelsesfeltet siden 2007 og udgav i november 2019 bogen ”Vi har jo døtre, der følger efter os – Sådan får vi flere kvinder i ledelse” på Djøf Forlag. Jeg gennemførte desuden den kvalitative del af erhvervsstyrelsens evaluering af den danske lovgivning på området, og er således godt inde i de danske regler og praksis.
 
Jeg glæder mig til at møde jer på kursusdelen – det skal nok blive rigtig interessant. Jeg håber hermed at styrke mit bidrag til at Danmark rykker langt højere op på verdensranglisten, hvor vi lige nu er placeret som nummer 102, når man ser på andelen af kvindelige ledere. Det kan vi gøre langt bedre.

De bedste hilsner
Charlotte Kirkegaard