E-QUALITY GO PRO


Velkommen til Danmarks eneste virtuelle kursuscenter for køn og ledelse.
 
Kurserne adresserer de elementer, der skal integreres for at udrydde eksklusion og forskelsbehandling på grund af køn og ikke mindst udnytte fordelene ved diversitet og inklusion.
 
E-QUALITYs kurser opererer på flere niveauer, og inkluderer både det individuelle, det organisatoriske og det ledelsesmæssige niveau.
 
Det betyder at deltagerne både bliver opgraderet i egen forståelse og dermed kan operere vidensbaseret og professionelt i relation til køn og diversitet.
 
Samtidig opnår deltagerne en forståelse for, hvordan organisationen og strukturen i denne spiller sammen med kulturen, og får konkrete værktøjer til at skabe en ny struktur og kultur, der både er mere inkluderende og tidssvarende.
 
Endelig er der fokus på de ledelsesmæssige aspekter, og her opnår deltagerne en professionel indsigt i, hvordan man skaber et moderne lederskab, der kan operere professionelt i spændingsfeltet mellem inklusion og eksklusion.