FOREDRAG

Jeg har mange års erfaring i at holde taler, foredrag, workshops og taler både nationalt og internationalt. Jeg arbejder på dansk og engelsk, og har talt både ved store internationale konferencer og for mindre grupper af medarbejdere, der skal opkvalificeres i arbejdet omkring køn og ligestilling.
 
De faste foredrag kan ses her, men spørg endelig, såfremt der er et specielt fokus - hvis det handler om køn og ligestilling, så har vi det givetvis på hylden. Hvis foredraget skal tilpasses specielle behov - herunder inddragelse af specifikke elementer fra jeres verden, kan det  lade sig gøre til en merpris.
 
Skriv til ck@e-quality.pro for at høre nærmere.
 
Keynote speak:
 
Globale tendenser, diversitet og bæredygtighed
 
En fokuseret og skarp rejse gennem tidens strømninger med fokus på Verdensmål 5, nødvendigheden af diversitet omkring beslutningsbordene og inklusion af nye perspektiver. 
Der skal udvises nye og væsentlige mere langsigtede former for lederskab for at møde tidens udfordringer - og ikke mindst løse dem. Det gælder både nationalt og globalt. 
Desuden leverer jeg en forklaring på, hvorfor det kun er muligt at skabe bæredygtige resultater, såfremt vi integrerer ligestilling mellem køn.
 
Målgruppe: Alle, der interesserer sig for fremtidens lederskab.
 
Varighed: 30-60 min. afhængig af konteksten. ( Dansk / Engelsk )
 
 
Foredrag
 
Ny lovgivning om køn og ledelse 
1. januar 2023 fik vi ny lovgivning om køn og ledelse, der skal styrke arbejdet med at få flere kvinder i topledelse. Der skal sættes måltal, udarbejdes politikker, afrapporteres og der vil være offentlig benchmarking.
Lovgivningen omfatter både det private og det offentlige område.
Jeg vil i foredraget gennemgå de konkrete regler, deres konsekvenser og give bud på, hvordan man kan efterleve dem.
 
Målgrupper: Bestyrelser, direktioner, HR og ledergrupper.
 
Varighed 1-2 timer
 
Sådan tager bestyrelsen teten og får flere kvinder i ledelse
Bestyrelsens ansvar for disse processer bliver specificeret i denne tid og I vil her blive guidet igennem den grundlæggende proces, der vil sætte jer i stand til at arbejde vidensbaseret, målrettet og effektivt med at skabe de nødvendige resultater både for jer selv som bestyrelse og for resten af organisationen.
 
Målgruppe: Bestyrelser indenfor alle brancher og sektorer
 
Varighed: 1-2 timer afhængig af behov.
 
 
"Sexisme og seksuel chikane"
Få svar på hvordan sexisme og seksuel chikane hænger sammen i en organisation, og hvordan man kan adressere og skabe de nødvendige forandringer. Hvilke temaer skal man se på og hvordan udvikler man den nødvendige struktur og kultur forandring.
(45 min eller 2 timer)
 
"Køn og ledelse - Lederskab, viden og værktøjer"
- der fokuserer på den nyeste viden og konkrete erfaringer fra en række virksomheder og ledere, der arbejder strategisk med at øge andelen af kvindelige ledere. Få indblik i hvad firstmoverne gør, og hvordan de lykkes.
(45 min eller 2 timer)
 
 
"Ligestilling og konventionerne"
- hvordan ser ligestilling i Danmark ud set i lyset af de internationale konventioner. Der vil være særligt fokus på CEDAW Konventionen (FNs Kvindekonvention) og Istanbul Konventionen (Europarådets konvention om vold mod kvinder)
(45 min eller 2 timer) 
 
 
"Ligestilling i projekter og politikker"
- både kommuner og organisationer gennemfører en række politikker og projekter, hvor man med fordel kan sikre ligestilling fra start. Få en god start leveret og lær hvordan man gør.
(2 timer)