KURSER / Grundkursus: Sexisme I - Online

Grundkursus: Sexisme I - Online

Der tales uhyre meget om sexisme og seksuelle krænkelser i denne tid, men de færreste ved hvor bredt sexisme egentlig dækker.
 
Seksuelle krænkelser er blot en lille del af sexismen, som i realiteten dækker over alle former for forskelsbehandling betinget af køn.
 
En EU undersøgelse fra 2014 viste, at Danmark var det land i EU, hvor flest kvinder blev udsat for seksuel chikane - og særligt kvindelige ledere er udsatte.
 
Danmark får alvorlig kritik af Europarådet for ikke at leve op til konventionen om at stoppe vold mod kvinder.
 
Vi ligger nr 101 i verden, når man ser på antallet af kvindelige ledere. 
 
Foredraget er en buket af perspektiver og viden om sexisme, herskerteknikker og danske tilstande set i et internationalt perspektiv.
 
Kurset giver en grundlæggende forståelse for de strukturer, der skaber sexisme og giver et overblik over de vigtigste emner, der er oppe i tiden.
 
Det varer 75 minutter, koster 100,- kr. og kan købes her
 
Du beholder adgangen til foredraget.