LEDELSE / KØN OG LEDELSE / Forundersøgelse

Forundersøgelse

En forundersøgelse vil give jer et overblik over jeres konkrete handlemuligheder med udgangspunkt i, hvor I står i dag.
 
I samarbejde med relevante medarbejdere i organisationen gennemgås politikker, måltal, implementeringsmetoder, intern og ekstern kommunikation og de opnåede resultater på alle ledelsesniveauer.
 
I gennemgangen indgår både de tiltag, der er gennemført særligt for kvinder i relation til at styrke deres ledelsesandel samt organisationens politikker og implementeringsmetoder i øvrigt. Det langsigtede mål er at få de to dele til at hænge sammen til et hele.
 
Når I får udarbejdet en forundersøgelse vil I få overblik over, hvilke dele af organisationen, der skal have særligt fokus sammen med konkrete anbefalinger til, hvordan I kan komme videre.
 
Desuden kan en forundersøgelse indeholde et fokus, der er branchespecifikt, og kan afsløre nye muligheder i forhold til at tiltrække flere kvinder generelt, samt et fokus på hvordan jeres forretning vil kunne styrkes ved at tænke køn ind i udviklingen på nye måder.