YDELSER / Roadmap

Roadmap

Et roadmap er et overblik over jeres konkrete handlemuligheder med udgangspunkt i, hvor I står i dag.
 
I samarbejde med relevante medarbejdere i organisationen gennemgår jeg politikker, måltal, implementeringsmetoder, intern og ekstern kommunikation og de opnåede resultater på alle ledelsesniveauer.
 
I gennemgangen indgår både de tiltag, der er gennemført særligt for kvinder i relation til at styrke deres ledelsesandel samt organisationens politikker og implementeringsmetoder i øvrigt. Det langsigtede mål er at få de to dele til at hænge sammen til et hele.
 
Når du får udarbejdet et Roadmap vil du få overblik over, hvilke dele af organisationen, der skal have særligt fokus sammen med konkrete anbefalinger til, hvordan du kan komme videre.
 
Inden arbejdet går i gang, taler vi om, hvilke udfordringer du oplever og i udviklingen af dit Roadmap, vil jeg inddrage disse i rapporten.
 
Den samlede pris for et Roadmap er 25.000 kr. (ekskl. moms) og du kan skrive direkte til ck@e-quality.pro, så aftaler vi et tidspunkt, hvor vi sammen kan drøfte processen fremadrettet.