METODER / Forundersøgelse

Forundersøgelse

I samarbejde med relevante medarbejdere i organisationen gennemgår jeg politikker, måltal, implementeringsmetoder, intern og ekstern kommunikation og de opnåede resultater på alle ledelsesniveauer.
 
I forundersøgelsen indgår både de tiltag, der er gennemført særligt for kvinder i relation til at styrke deres ledelsesandel samt organisationens politikker og implementeringsmetoder i øvrigt. Det langsigtede mål er at få de to dele til at hænge sammen til et hele.