HR

HR spiller en vigtig rolle i at få de konkrete tiltag både til at virke og til at spille sammen.
 
Når man arbejder med køn og ledelse, så er det vigtigt - udover at overholde lovgivningen - at man arbejder med både diversitet og inklusion samtidig.
 
Det nytter ikke at man styrker diversiteten alene, fordi det er i inklusionsdelen at man både skaber fastholdelse af de gode medarbejdere og ledere og samtidig ser de gode resultater af diversiteten - nemlig fordelene ved forskellighed og nye perspektiver.
 
Derfor er udarbejdelsen af den konkrete handlingsplan, der er skabt ud fra de udfordringer, der er beskrevet i vidensgrundlaget og med afsæt i bestyrelsens overordnede strategi og direktionens politik, det vigtigste redskab til forandring.
 
Vidensgrundlaget er nærmere beskrevet her.
 
Hvis ikke hverken direktion eller bestyrelse har sikret et vidensgrundlag at arbejde ud fra, så kan denne proces sagtens initieres af HR.
 
HR kan så hjælpe både bestyrelse og direktion med at få deres ansvarsområder på plads og sikre at det sker på et vidensbaseret grundlag.
 
Jeg kan hjælpe jer med at skabe det nødvendige vidensgrundlag, så I kan handle effektivt, bevidst og resultatorienteret.
 
Jeg udarbejder gerne et skræddersyet tilbud, som tager afsæt i jeres konkrete udfordringer, og jeg vil kunne levere både et veldoumenteret vidensgrundlag og anbefalinger til både strategi, politik og handlingsplan.