LEDELSE / KØN OG LEDELSE / Implementering

Implementering

Politikken og handlingsplanen danner afsæt for selve implementeringen.
 
Med afsæt i disse skal der sættes mål med tidangivelser, udpeges ansvarspersoner, afsættes nødvendige ressourcer samt opstilles løbende monitoreringssystemer.
 
Det er altafgørende for succes at topledelsen i organisationen påtager sig hovedansvaret for de nødvendige tilpasninger og ændringer, og det er naturligvis en styrke for en topledelse at kunne agere og manøvrere på et konkret og vidensbaseret grundlag.
 
Det er også afgørende at implementeringsfasen foregår systematisk og med inddragelse af alle de områder, der er udpeget i handlingsplanen samtidig. Det siger sig selv at det ikke nytter at forfremme en lang række kvindelige ledere, hvis man ikke samtidig arbejder på at udrydde seksuelle krænkelser og uligeløn. Så når man i hvert fald ikke sine målsætninger.
 
Det er nødsaget til at være en bred, vidensbaseret og systematisk proces, hvis man vil skabe reelle og langsigtede resultater.
 
Det er også vigtigt at man sætter grænser for hvor store afvigelser, man kan tåle i relation til målopfyldelsen, før man går ind og styrker indsatsen.
 
Dette er endnu et sted, hvor man skal være særligt opmærksom. Mange steder har det hidtil været sådan, at hvis ikke man rykker på målene, så opgiver man lidt og skyder skylden på alt muligt andet - pointen er at man skal styrke indsatsen i stedet for at give op.
 
E-QUALITY hjælper meget gerne med både at få konkretiseret hendlingsplan og monitoreringsmekanismerne, så de rent faktisk virker.