YDELSER / Implementering

Implementering

Det store og dedikerede arbejde med at implementere de konkrete anbefalinger, hjælper jeg også gerne med. Det er et større arbejde, men til gengæld kan det gøres med præcision og en målrettethed, der er specielt designet til organisationen, da hele strategien er udviklet præcis til at imødegå de udfordringer og barrierer, der eksisterer i lige præcis jeres organisation.

Det er altafgørende for succes at topledelsen i organisationen påtager sig hovedansvaret for de nødvendige tilpasninger og ændringer, og det er naturligvis en styrke for en topledelse at kunne agere og manøvrere på et konkret og vidensbaseret grundlag.