LOVGIVNING / Køn og ledelse

Køn og ledelse

Den 1. januar 2023 træder ny lovgivning i kraft med det formål at styrke andelen af kvinder i topledelse. Der kommer til at gælde følgende:
 
For de større private virksomheder, statslige aktieselskaber, den offentlige sektor, der ikke har ligestilling i bestyrelsen og de øvrige ledelsesniveauer kommer til at gælde følgende :

1. Der skal opstilles måltal for andelen af kvinder på bestyrelsesniveau.
2. Der skal opstilles måltal for andelen af kvinder i direktionen og for ledere, der er placeret på niveau med direktionen. Endvidere skal der opstilles måltal for det ledelseslag, der er lige under direktionen og som har personaleansvar.
3. Direktionen skal udarbejde en politik for at sikre en ligelig kønsfordeling på de øvrige ledelsesniveauer.
4. Der skal sættes nye måltal, når man har nået det seneste. Det gælder på alle tre niveauer.

Ligestilling defineres i bemærkningerne til loven som en 40/60 procentvis fordeling, hvilket er i overensstemmelse med de internationale standarder.

Selve afrapporteringen bliver strammet væsentligt op. Ifølge loven skal alle virksomheder og offentlige myndigheder fremover angive det samlede antal bestyrelsesmedlemmer og antal ledere samt antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og ledere.

Såfremt der ikke er ligestilling på et eller flere af niveauerne skal man oplyse måltallet i procent for den forventede andel af kvinder, og angive et årstal for opfyldelsen.

Desuden skal man oplyse hvilke konkrete handlinger, der er foretaget for nå måltallet. Såfremt man ikke har nået måltallet skal man oplyse grunden hertil.

Desuden skal man angive det væsentligste indhold af politikken og de konkrete handlinger man har foretaget for at omsætte politikken til praksis og nå sine måltal.

Virksomhedernes og de offentlige myndigheders andel af kvinder på de tre øverste niveauer, deres måltal og politikker vil blive offentliggjort på en særlig hjemmeside, og vil således være offentlig tilgængelig information.
 
Du kan læse lovteksterne i deres helhed her: 
 
Privat sektor:
 
 
Offentlig sektor: