E-QUALITY GO PRO / Kursus for HR Handlingsplan

Kursus for HR Handlingsplan og implementering

Handlingsplan og implementering

Lær hvordan man udarbejder en konkret handlingsplan, hvilke temaer den skal adressere og hvordan den implementeres med succes.


Målgruppe
HR, der udvikler og implementerer politik og handlingsplan på området


Udbytte
Deltagerne bliver i stand til at forstå både bredden og dybden i den konkrete indsats, der skal integreres i organisationen for at opnå den fornødne effekt. De vil blive i stand til at udvikle og implementere politik og handlingsplan på et professionelt niveau. Deltagere vil kunne udvikle på både politikken og handlingsplan undervejs og på A og B niveau med individuel support.


Indhold
Kurset vil gennemgå en lang række konkrete temaer, som skal perspektiveres og integreres i handlingsplanen. Der vil være en gennemgang af nyeste viden og konkrete eksempler til inspiration. Hvert modul vil desuden komme med konkrete forslag til implementering. De temaer, der tages under grundig behandling er delt op i følgende moduler:

1. Ledelse og værdier

2. Formel og uformel kultur

3. Rekrutteringspraksis

4. Arbejdstid, performance og effektivitet

5. Løn, respekt og anerkendelse

6. Karriereudvikling, netværk og mentorer

7. Kommunikation

8. Fritid og arbejdsliv

9. Orlov

10. Seksuel chikane

11. Politik og handlingsplan

12. Monitorering og justering

Indholdet foldes nærmere ud i ovenstående video.
 

Format
Kurset består af 12 moduler, der sendes til deltagerne hver anden uge. Man bestemmer selv, hvornår man vil arbejde med indholdet og der er ubegrænset adgang til materialet. Hvert modul består en video med gennemgang af de vigtigste hovedpointer samt uddybende tekst materiale med forklaringer, perspektiver og konkrete eksempler. Endelig vil hvert modul indeholde en skriftlig test.
For A og B niveau vil der blive udstedt et kursusbevis. Man kan tilmelde sig på A, B eller C niveau.
 

Niveauer

A Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du kan arbejde supporteret med konkrete problemstillinger fra egen organisation efter eget valg i stedet for at besvare tilsendte tests. Det betyder at du får individuel støtte og vejledning direkte fra underviseren til at udarbejde konkrete løsninger til din organisation indenfor modulets overordnede tema. Der er afsat 60 min til individuel skriftlig/mundtlig sparring pr. modul. Der udstedes kursusbevis.

B Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du besvarer og indsender de medsendte opgaver og modtager skriftlig feedback direkte fra underviseren. Der udstedes kursusbevis.

C Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du modtager opgaver til hvert modul. Du sender dem ikke ind, men bruger dem til selv at vurdere, hvor meget du har lært. Der udstedes ikke kursusbevis.


Priser ekskl. moms

Handlingsplan og implementering (12 moduler)

Niveau A                 34.560,00 kr. Køb her

Niveau B                 24.960,00 kr.Køb her

Niveau C                15.360,00 kr. Køb her
 
Du får automatisk tilsendt en faktura efter dit køb. Hvis du har brug for at få tilsendt en faktura inden betaling, så skriv til ck@e-quality.pro.


Individuel support

Der er desuden altid mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner af en halv times varighed til 450,00 kr.(excl. moms), hvis du sidder med særlige udfordringer og har brug for kvalificeret support.