KURSER / Sådan får man flere kvinder i ledelse - Online

Sådan får man flere kvinder i ledelse - Online

Handlingsplan og implementering
 
 
Kurset henvender sig til ledere og HR, der vil arbejde seriøst og målrettet med at ændre organisationen til at få flere kvinder i ledelse på alle niveauer og sikre inklusion.
 
Kurset ligger online og du vil modtage første modul, såsnart du har købt kurset.
 
Kurset består af 12 moduler, der sendes direkte til din indbakke hver 14. dag.
 
Prisen for alle 12 moduler er 3.500,- kr. (ekskl. moms)

Lær hvilke perspektiver, der skal integreres i din ledelse og din organisation for at udskifte ekskluderende praksis med reel inklusion, skabe flere kvinder i ledelse på alle niveauer og hvordan man udarbejder en konkret handlingsplan. Herunder hvilke temaer den skal adressere og hvordan den implementeres med succes.
 
 
 
Indhold
Kurset vil gennemgå en lang række konkrete temaer, som skal perspektiveres og integreres i handlingsplanen. Der vil være en gennemgang af nyeste viden og konkrete eksempler til inspiration. Hvert modul består af en læringsvideo, skriftligt udybende materiale samt en række opgaver, som deltagerne skal løse med afsæt i viden fra egen organisation.
 
De ti første moduler består af temaer, man skal arbejde med og de to sidste moduler sætter det hele sammen, så man ender med at stå med en konkret handlingsplan.

Hvert modul vil desuden komme med konkrete forslag til implementering. De temaer, der tages under grundig behandling er delt op i følgende moduler:

1. Ledelse og værdier
Her skal der arbejdes med om ledelsesværdierne understøtter diversitet, om de er omsat til konkrete ledelseskompetencer og om disse er implementeret i hele organisationen. Der vil også være fokus på værdien af lederuddannelse og træning, samt monitorering af værdierne.


2. Formel og uformel kultur
Her ses nærmere på hvordan en uformel kultur kan stå i vejen for ny udvikling, for diversitet og for reel kompetencebaseret rekruttering. Der arbejdes med metoder til at skabe en fælles ny kultur, der er inkluderende og hænger sammen med ledelsesværdierne.


3. Rekrutteringspraksis
Der arbejdes med konkrete værktøjer til en generel professionalisering af
rekrutteringsprocesserne ved at integrere diversitet og transparens, så man
sikrer at kompetencer og kvalifikationer kommer før personlige præferencer og netværk.


4. Arbejdstid, performance og effektivitet
Her ses nærmere på hvordan man kan udvikle mere inkluderende metoder til at måle effektivitet og resultater i stedet for synlighed og lang arbejdstid.


5. Løn, respekt og anerkendelse
Her ses på hvordan man kan systematisere nye metoder til at sikre anerkendelse og respekt for ledere og medarbejdere, og hvordan man kan udvikle nye diversitetsfremmende lønsystemer.


6. Karriereudvikling, netværk og mentorer
Der arbejdes på at udvikle transparens omkring karrieremuligheder, der sikrer diversitet og hvordan man kan arbejde med de sunde faglige netværk, der ikke er ekskluderende. Muligheder for diversitetsfremmende mentorordninger inddrages også.


7. Kommunikation
Kommunikationen er afgørende i forhold til at arbejde professionelt med diversitet, og der vil blive arbejdet med både sproget, information samt ekstern/intern kommunikation.


8. Fritid og arbejdsliv
Her vil der være fokus på hvordan man sikrer en god balance mellem fritids- og arbejdsliv for alle uanset køn, og hvordan samt hvilke tiltag man kan implementere til glæde for alle. Her vil også være fokus på den uformelle kultur.


9. Orlov
Der vil blive arbejdet med at implementere kønsneutrale orlovsmuligheder, og integrere barselsorlov som almindelig orlov. Det vil være fokus på hvordan man sikrer metoder og processer i organisationen til at erstatte medarbejdere/ledere på orlov og hvordan man kan sikre overgangene.


10. Seksuel chikane
Der vil blive arbejdet med metoder til at registrere og modvirke seksuel chikane, samt udvikling af metoder til at håndtere sager. Desuden vil der være fokus på kulturændring, sproget og organisationens sociale arrangementer etc.11. Politik og handlingsplan
Her vil der blive udviklet metoder og processer til at få samtlige elementer fra de ti foregående moduler til at spille sammen. Målet er at skabe et finmasket net, der filtrerer eksklusionsmekanismer fra. Der vil blive arbejdet ud fra særligt designede værktøjer.


12. Monitorering og justering
Det er vigtigt at monitorere resultaterne præcist og løbende for at sikre den nødvendige fremdrift. Her skal arbejdes på hvordan man skaber systematisk monitorering og sætter mål for afvigelser, der skal udmunde i nødvendige justeringer.
Også her arbejdes ud fra særligt designede værktøjer.


Kurset vil sætte dig i stand til at
 • Gennemskue de grundlæggende mekanismer.
 • Forstå sammenhængene mellem kultur og struktur.
 • Skabe en ny og effektiv handlingsplan baseret på konkret viden fra egen organisation.
 • Give dig en nødvendig viden, du vil kunne bruge resten af dit liv til at kunne gennemskue ekskluderende mekanismer.
 • Få sat en effektiv stopper for seksuel chikane og forskelsbehandling.
 • Skabe en inkluderende organisation, der appellerer til de unge af alle køn.
 • Få flere kvinder i ledelse på alle niveauer.
   
    
  Målgruppe
  Ledere på alle niveauer og HR, der udvikler og implementerer politik og handlingsplan på området


  Udbytte
  Deltagerne bliver i stand til at forstå både bredden og dybden i den konkrete indsats, der skal integreres i ledelse og i organisationen for at opnå den fornødne effekt.

  De vil blive i stand til at udvikle og implementere politik og handlingsplan på et professionelt niveau. Deltagere vil kunne udvikle på både politikken og handlingsplan undervejs og der er mulighed for at tilkøbe individuel support.  Pris ekskl. moms

   (12 moduler)                                               3.500,00 kr. Køb her
 
Du får automatisk tilsendt en faktura efter dit køb. Hvis du har brug for at få tilsendt en faktura inden betaling, så skriv til ck@e-quality.pro.


Individuel support

Der er desuden altid mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner af en halv times varighed til 450,00 kr.(excl. moms), hvis du sidder med særlige udfordringer og har brug for kvalificeret support.