E-QUALITY GO PRO / Kursus for revisorer

Kursus for revisorer

Revision

Lær hvad der skal til for at lovgivningen er overholdt og afrapporteringen overholder årsregnskabslovens regler.


Målgruppe
Revisorer, der reviderer årsberetninger for de store virksomheder, der er omfattet af lovgivningen på området.


Udbytte
Deltagerne bliver i stand til at gennemføre en kvalificeret vurdering af, om virksomhederne overholder lovgivningens krav om afrapportering både i forhold til måltal for bestyrelsen og politik for det underrepræsenterede køn.


Indhold
Kurset vil gennemgå lovgivningen på området med afsæt i erhvervsstyrelsens vejledning og praksis. Der vil være en grundig gennemgang af de to hovedelementer med fokus på juraen. Modulerne vil have følgende indhold:

1) Gennemgang af reglerne vedr. måltal for bestyrelsen

2) Gennemgang af reglerne vedr. politik for at øge andelen af de underrepræsenterede køn i de øvrige ledelseslag.

Indholdet beskrives nærmere i ovenstående video.


Format
Kurset består af 2 moduler, der sendes til deltagerne med to ugers mellemrum. Man bestemmer selv, hvornår man vil arbejde med indholdet og der er ubegrænset adgang til materialet. Hvert modul består en videosekvens med gennemgang af de vigtigste hovedpointer samt uddybende tekst materiale med forklaringer, perspektiver og konkrete eksempler. Endelig vil hvert modul indeholde en skriftlig test.
For A og B niveau vil der blive udstedt et kursusbevis. Man kan tilmelde sig på A, B eller C niveau.
 

Niveauer

A Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du kan arbejde supporteret med konkrete problemstillinger fra egen organisation efter eget valg i stedet for at besvare tilsendte tests. Det betyder at du får individuel støtte og vejledning direkte fra underviseren til at udarbejde konkrete løsninger til din organisation indenfor modulets overordnede tema. Der er afsat 60 min til individuel skriftlig/mundtlig sparring pr. modul. Der udstedes kursusbevis.

B Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du besvarer og indsender de medsendte tests og modtager skriftlig feedback direkte fra underviseren. Der udstedes kursusbevis.

C Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du modtager tests til hvert modul. Du sender dem ikke ind, men bruger dem til selv at vurdere, hvor meget du har lært. Der udstedes ikke kursusbevis.
 

Priser ekskl. moms

Revision (2 moduler)

Niveau A                  5.760,00 kr. Køb her

Niveau B                  4.160,00 kr. Køb her

Niveau C                  2.560,00 kr. Køb her
 
Du får automatisk tilsendt en faktura efter dit køb. Hvis du har brug for at få tilsendt en faktura inden betaling, så skriv til ck@e-quality.pro.


Individuel support

Der er desuden altid mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner af en halv times varighed til 450,00 kr.(excl. moms), hvis du sidder med særlige udfordringer og har brug for kvalificeret support.