E-QUALITY GO PRO / Kursus for topledere

Kursus for topledere

Lederskab - Køn og ledelse
 
 
Lær hvordan tager man overordnet lederskab på denne dagsorden og sikrer dens succes gennem at integrere det i organisationen, forretningen og fremtiden.Målgruppe
Topledere – direktører og bestyrelsesmedlemmer fra den private og offentlige sektor.


Udbytte
Deltagerne lærer at tilgå emnet med en langt højere grad af professionalisme og får nye indsigter og perspektiver at arbejde videre med. Desuden bliver deltagerne i stand til både at sætte og vurdere den strategiske ramme, som HR skal arbejde indenfor med succes. Deltagere på A niveau får desuden individuel support til arbejde strategisk med egen organisation.


Indhold
Kurset vil gennemgå hvilke elementer, der skal arbejdes med for at skabe en langsigtet og bæredygtig strategi. De temaer, der tages under grundig behandling er delt op i følgende moduler:


1. The Business case eller motivationen, der skal forankres i forretningen og organisationen.

2. Det langsigtede strategiske fokus og udviklingen af den strategiske matrix.

3. Topledelsens eget rum – om at skabe det inkluderende miljø.

4. Hvad skal forandres i organisationen indadtil.

5. Hvad skal forandres i forhold til organisationen udadtil.

6. Fremtidens bæredygtige og inkluderende topledelse.

Indholdet foldes nærmere ud i ovenstående video.
 

Format
Kurset består af 6 moduler, der sendes til deltagerne hver anden uge. Man bestemmer selv, hvornår man vil arbejde med indholdet og der er ubegrænset adgang til materialet. Hvert modul består en videos med gennemgang af de vigtigste hovedpointer samt uddybende tekst materiale med forklaringer, perspektiver og konkrete eksempler.
Endelig vil hvert modul indeholde en skriftlig test, som skal løses. For A og B niveau vil der blive udstedt et kursusbevis, når alle tests er indsendt og godkendt. Man kan tilmelde sig på A, B eller C niveau.
 

Niveauer

A Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du kan arbejde supporteret med konkrete problemstillinger fra egen organisation efter eget valg i stedet for at besvare tilsendte tests. Det betyder at du får individuel støtte og vejledning direkte fra underviseren til at udarbejde konkrete løsninger til din organisation indenfor modulets overordnede tema. Der er afsat 60 min til individuel skriftlig/mundtlig sparring pr. modul. Der udstedes kursusbevis.

B Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du besvarer og indsender de medsendte tests og modtager skriftlig feedback direkte fra underviseren. Der udstedes kursusbevis.

C Niveau
Du får tilsendt kursusmateriale hver anden uge og du modtager tests til hvert modul. Du sender dem ikke ind, men bruger dem til selv at vurdere, hvor meget du har lært. Der udstedes ikke kursusbevis.


Priser ekskl. moms

Lederskab (6 moduler)

Niveau A                       17.280,00 kr. Køb her

Niveau B                       12.480,00 kr.Køb her

Niveau C                         7.680,00 kr. Køb her
 
Du får automatisk tilsendt en faktura efter dit køb. Hvis du har brug for at få tilsendt en faktura inden betaling, så skriv til ck@e-quality.pro.
 

Individuel support

Der er desuden altid mulighed for at tilkøbe individuelle sessioner af en halv times varighed til 450,00 kr.(excl. moms), hvis du sidder med særlige udfordringer og har brug for kvalificeret support.