LIGESTILLING

Ligestilling mellem køn er et verdensmål - Verdensmål 5 - der har sine egne delmål og indikatorer. 
 
Desuden skal ligestilling integreres i samtlige andre mål, og flere steder er der indkorporeret delmål og indikatorer, hvor landene også skal indrapportere med kønsopdelt data.
 
Hovedpointen er at det kræver ligestilling mellem køn at skabe et bæredygtigt samfund.
 
I Danmark har vi en del lovgivning omkring ligestilling, hvoraf en stor del udspringer fra EU direktiver. Desværre er vi på en del områder stadig langt fra målet.
 
Når man skal integrere ligestilling i politikker og projekter, så kræver det at kønsperspektivet tænkes med ind fra starten og bliver en integreret del af samtlige processer. Ellers risikrer man at det ikke får nævneværdig effekt.
 
E-QUALITY har integreret ligestilling og kønsperspektivet indenfor en lang række områder: Økonomi, ledelse, erhverv, sundhed, entreprenørskab, socialsektor, fiskeri, retssystemer, offentlig forvaltning, lovforberedende arbejde, politik etc. 
 
Det er afgørende at særlig viden omkring køn inddrages fra starten. Det er lige præcis kombinationen af kønsopdelt data, national og international kønsforskning samt projektets/politikkens ramme og formål, der skal tænkes sammen for at sikre effekt.
 
E-QUALITY kan levere disse input til jeres projekt/politik, så I kan sikre at I skaber mere ligestilling mellem køn - og dermed er medvirkende til at styrke verdensmål 5.
 
Skriv til ck@e-quality.pro og få et uforpligtende tilbud.