LOVGIVNING / Lovtjek - Køn og ledelse

Lovtjek - Køn og ledelse

Efterlever I lovgivningen regler om måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen?
 
Har I en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelseslag?
 
Og er I klar til en offentlig benchmarking af jeres resultater?
 
Regeringen har strammet kravene til private virksomheder og hele den offentlige sektor i to lovforslag, der blev vedtaget i foråret 2022 og træder i kraft 1. januar 2023.
 
Stramningerne kommer til at gælde både for måltal for bestyrelsen, og særligt bliver stramningerne mærkbare i forhold til at udarbejde både måltal og politik for de øvrige ledelseslag.
 
Desuden vil der blive indført et offentligt benchmarking system, hvor virksomhederne skal indrapportere årligt om andelen af kvinder i bestyrelsen, direktionen og niveauet lige under direktionen.
 
I kan bestille et lovtjek hos E-QUALITY, hvor I kan få afdækket:
 
1. Overholder I de nuværende regler om måltal?
2. Overholder jeres politik kravene i lovgivningen?
3. Er I klar til at overholde den nye lovgivning?
4. Afrapporterer I korrekt i relation til reglerne på området?
 
I modtager herefter en rapport på 10-12 sider med en analyse af jeres situation samt en række konkrete anbefalinger til, hvordan I kommer til at overholde både den nuværende og den nye lovgivning.
 
Det kræver at I fremsender jeres nuværende måltal og politik samt eventuel afrapportering. Desuden vil det kræve en gennemgang af jeres kønsopdelte data på ledelsesområdet, jeres rekrutteringsprocesser og jeres ledelsesværdier og -uddannelse. Desuden en oversigt over eventuelle tiltag på området. Såfremt I endnu ikke har udviklet måltal og politik vil analysen bygge på de øvrige data nævnt ovenfor. 
 
Det aftales konkret, hvilket materiale, der er brug for afhængig af jeres situation.
 
Et lovtjek koster 10.000 - 25.000 kr. afhængig af opgavens omfang.
 
Skriv til ck@e-quality.pro for at høre nærmere.