LEDELSE / KØN OG LEDELSE / Mål og strategi

Mål og strategi

Større virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark skal fremover opstille måltal for andelen af kvinder i bestyrelsen, direktionen og ledelsesniveauet lige under.
 
Under alle omstændigheder er dette område, der ikke flytter sig, medmindre man arbejder målorienteret.
 
E-QUALITY kan hjælpe jer med at opstille realistiske og ambitiøse mål, og desuden hjælpe jer til at udarbejde en overordnet strategi, der inkluderer de nødvendige elementer. Jo mere relevant data, der er tilstede fra en grundig undersøgelse, jo lettere er det at fastlægge en skarp og effektiv strategi, der kan sikre opfyldelsen af jeres mål indenfor de angivne tidsfrister.
 
Både arbejdet med måltal og strategi bør involvere topledelsen, og E-QUALITY har udviklet en særlig strategisk matrix, der kan bruges til formålet.