BESTYRELSE / BESTYRELSENS ANSVAR

BESTYRELSENS ANSVAR

Bestyrelsens ansvar bliver konkretiseret i denne tid
 
De seneste områder er ny lovgivning for at fremme kvinder i topledelse samt at sikre en kultur uden krænkelser. Begge områder har længe været på agendaen, men er i de seneste år gået fra ”nice-to-know” til ”need-to-know”.
 
De kræver både ny viden, nye kompetencer og nye former for handling i bestyrelsen. Jeg kan hjælpe jer både med det overordnede strategiske fokus, udvikling af en konkret proces for bestyrelsen selv samt give indsigt i, hvordan I kan få hele organisationen sat i spil. 
 
Ring eller skriv til mig, så laver jeg et skræddersyet tilbud, der passer til jeres behov.

Den private sektor har siden 2013 været underlagt lovgivning om at styrke andelen af kvinder i ledelse, og fra 1. januar 2023 bliver lovkravene skærpet og samtidig kommer de til at gælde hele den offentlige sektor. Kravene går ganske kort ud på at der skal sættes måltal for andelen af kvinder i de tre øverste ledelseslag, der skal udarbejdes politikker for at nå målene og dette arbejde skal fortsætte indtil man har opnået en 40-60 fordeling på de tre øverste niveauer.

Desuden har MeToo sat et ganske skarpt fokus på seksuelle krænkelser på danske arbejdspladser, og Komiteen for god selskabsledelse har anbefalet at bestyrelserne sikrer en god kultur i deres organisationer.

Begge områder vil kræve nye kompetencer og ny viden i bestyrelserne, og de vil samtidig kræve en større lydhørhed, åbenhed og nysgerrighed fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Særligt fordi både rekruttering og inklusion af kvinder i bestyrelsesrummet vil kræve et særligt fokus, så man sikrer at kvinderne kan være med til at præstere og levere så hurtigt som muligt og samtidig har lyst til at fortsætte.

Samtidig er begge processer betinget af, at bestyrelsen er klar til at inkludere nye perspektiver og ny viden i beslutningsrummet.

Når man ser på processerne i resten af organisationen, er det oplagt at frygten for at begå fejl kan komme til at låse bestyrelserne fast i gamle handlemønstre og vaner. Men i tider med store forandringer er man nødsaget til at orientere sig og navigere på nye måder – kort fortalt, så skal bestyrelsernes udadvendte radar kvalificeres og styrkes.

Jeg vil anbefale min specialudviklede forandringscyklus, der foldes ud her, som rygraden i processen, da den sikrer at bestyrelsen både sætter retningen på et kvalificeret grundlag og har mulighed for løbende at overvåge resultaterne. Og der skal skabes resultater.