Lovgivning / Øvrige ledelseslag

Øvrige ledelseslag

Det centrale ledelsesorgan - oftest direktionen - skal udarbejde en politik for øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.
 
I følge Erhvervsstyrelsens vejledning fra 2016 skal politikken
 
  1. Være understøttet af konkrete tiltag, herunder specifikke handlinger og resultater som følge heraf - altså en konkretiseret handlingsplan.
  2. Forbedre rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsesposter.
  3. Forholde sig til at forbedre kvalifikationer i relation til ledelseserfaring for det underrepræsenterede køn
Politikken samt handlingsplanen skal fremgå af årsberetningen. I modsat fald er revisoren forpligtet til at give en anmærkning.