Om E-QUALITY

 
E-QUALITY er en ejerdrevet konsulentvirksomhed, der drives af mig, Charlotte Kirkegaard, og jeg indgår partnerskaber med andre virksomheder, når det giver mening.
 
Jeg arbejder professionelt med kønsaspektet og ligestilling som forandringsdriver, fordi jeg ser en stor mængde uforløst potentiale og nye muligheder, som vi går glip af i dag. Både som individer og som samfund. Det er mig magtpåliggende at agere vidensbaseret, og det er desuden nødvendigt at opretholde det strenge fokus, da det er et område, der er omgivet af myter og falske forældede forestillinger. 
 
Det kræver konkret viden at formulere problemer og udfordringer præcist, og det kræver skarp præcision at finde de rette løsninger.
 
E-QUALITY (tidl. Unisex Progress) gennemfører opgaver for FN, EU, Nordisk Ministerråd, den danske regering samt organisationer og private virksomheder. 
E-QUALITY er fast ekspertpartner i en række EU projekter med fokus på vidensopsamling samt udvikling af nye strategier.
 
Det strategiske afsæt for det professionelle arbejde med kønsaspektet og ligestilling er baseret på nyeste forskning og viden og det overordnede formål er at anvende kønsaspektet som effektiv driver til bæredygtige forandringer.
 
Jeg har drevet virksomheden siden april 2007, hvor jeg afsluttede sit job som forsker på Center for Ligestillingsforskning. Jeg er cand.jur. med journalistisk efteruddannelse.
 
Udover mit virke som forsker har jeg gennem en årrække skrevet en lang række artikler om køn i en række danske medier og afholdt foredrag om køn i Danmark og ved internationale konferencer i udlandet.
 
Jeg har desuden siddet i en række bestyrelser, der arbejder strategisk med kønsaspektet i Danmark og Norden.