Succes / Politik og handlingsplan

Politik og handlingsplan

Ifølge lovgivningen skal politikken opfylde tre kriterier - udover det helt åbenbare at fremme andelen af kvinder i ledelse på alle niveauer. De tre kriterier er

• Skal være understøttet af konkrete tiltag, herunder specifikke handlinger og resultater som følge heraf

• Skal forbedre rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsesposter

• Forholde sig til at forbedre kvalifikationer i relation til ledelseserfaring for det underrepræsenterede køn

Det betyder at politikken skal omsættes til en konkret handlingsplan, der klart og utvetydigt angiver præcis hvordan og med hvilke tiltag, man har tænkt sig at indfri de ambitioner og målsætninger, som er fastlagt i politikken.


Når man udvikler en politik og handlingsplan, er det vigtigt at starte med at fastslå:

1. Hvem er ansvarlig for projektet?

2. Hvordan er relationen til virksomhedens generelle forretningsstrategi?

3. Hvordan får man klarhed over den nuværende tilstand ift organisationskultur og
-struktur, barrierer og uformelle strukturer? 

4. Sæt konkrete mål og måltal for arbejdet

5. Klarhed over ressourcer (økonomi, medarbejdere, projektstørrelse)

6. Hvilke resultater skal nås for at indfri målene. Hvilke delmål?

7. En tidsplan og liste over initiativer.

8. Plan for at kvinder og ledelse tages op på direktionsniveau jævnligt
 
 
Helt kort, så er de overordnede temaer, der skal arbejdes med:
 
 
LEDELSESVÆRDIER OG -STILE

MÅL OG MÅLTAL

HR STRATEGI

REKRUTTERING

KARRIEREUDVIKLING, NETVÆRK OG MENTORORDNINGER

KULTURFORANDRING

Hvis I har brug for hjælp til afklaring er I velkomne til at ringe + 45 61 69 59 90 til en uforpligtende snak.