Om E-QUALITY / Produkter/priser

Produkter/priser

E-QUALITY tilbyder forskellige produkter afhængig af, hvor langt I er i processen med at få flere kvinder i ledelse på alle niveauer.


Skab jeres egen Business Case

Hvis I sidder i HR afdelingen og ikke kan se resultater af jeres foreløbige arbejde og I mangler topledelsens engagement og forståelse, kan I få hjælp til at opbygge jeres egen business case. Jeg kan hjælpe jer med at spotte de muligheder og gode perspektiver, som kan gavne jeres virksomhed. Vi bygger sammen et overbevisende dokument, som I kan præsentere for topledelsen.

Dokumentet vil basere sig på jeres virksomhed og i hovedtræk indeholde:

• Kønsopdelt data fra virksomhedens ledelsesniveauer, rekrutteringspraksis og fratrædelser

• Uddrag fra national og international forskning, der dokumenterer fordele ved flere kvinder i ledelse

• Gennemgang af Selskabslovens regler på området – herunder politik for de øvrige ledelseslag

• Konkrete forslag til fremtidig strategi

Pris: 12.000 Dkr.

Hvis I vil have et skarpt mundtligt oplæg med hovedpointerne fra jeres Business Case til topledelsen (bestyrelse og/eller direktion) kan I bestille det oveni. (20-30 min.)

Pris: 4.000 Dkr.
 

Roadmap

Hvis I har en god fælles forståelse i virksomheden af, at det er vigtigt at arbejde med at få flere kvinder i ledelse, men er i tvivl om, hvordan I skal gribe det an og hvad I skal kigge nærmere på, kan en forundersøgelse være en rigtig god ide. Jeg vil med afsæt i jeres egne data, lave en overordnet analyse og interviewe relevante nøglepersoner, så der tegner sig et overordnet billede af, hvor problemerne ligger.
 
Konklusionerne vil indeholde hovedelementerne af de fokus punkter, som I umiddelbart kan arbejde videre med.

Et Roadmap vil munde ud i en kort rapport, der vil indeholde

• Kønsopdelt data fra jeres virksomhed

• Indkomne resultater fra interviews i virksomheden

• Oversigt over anbefalede indsatsområder

• Konkrete forslag til det videre arbejde

Pris: 25.000 Dkr.

Hvis I vil have et skarpt mundtligt oplæg med hovedpointerne fra forundersøgelsen til topledelsen/HR afdelingen, kan I bestille det oveni. (45 min.)

Pris: 5.000 Dkr.


Kvalitativ undersøgelse

Hvis I er klar til at udarbejde og beslutte en politik og handlingsplan for at øge andelen af kvinder i alle ledelseslag, der rent faktisk virker, kan I få udført en kvalitativ undersøgelse, der fokuserer på virksomhedskultur, ledelsesværdier, organisation og kommunikation. Undersøgelsen udføres gennem semistrukturerede interviews med ti udvalgte medarbejdere, der optræder anonymt.

Et trænet blik udefra kan hjælpe jer med at identificere og forstå præcis hvilke barrierer og mekanismer, der skal forandres og fornys. E-QUALITY kan gennemføre en seriøs og grundig undersøgelse, der adskiller virkelighed fra myter og ser på de underliggende mekanismer.

En undersøgelse, der giver jer

• knivskarp viden om, hvor de konkrete barrierer og de nye muligheder ligger,

• mulighed for at agere på et vidensbaseret og velovervejet grundlag,

• afsættet til at udvikle en skræddersyet politik og en handlingsplan, der skaber resultater.

Undersøgelsen vil munde ud i en rapport, der afdækker organisationens forandringspotentiale, perspektiverer igangsatte initiativer og leverer konkrete anbefalinger til en ny og forbedret politik og handlingsplan. På kort sigt sparer I tid og penge. På lang sigt skaber I de nødvendige resultater.

Pris: 140.000 Dkr.

Prisen tager udgangspunkt i at undersøgelsen gennemføres med ti informanter. Såfremt virksomheden har mange forskellige forgreninger med forskellige kulturer, kan det være nødvendigt at foretage mere end ti interviews og prisen vil stige med 10.000 Dkr. pr ekstra informant.
 
Fremlæggelse af undersøgelsens resultater for virksomhedens medarbejdere kan købes oveni. (45 min. oplæg og 15 min til spørgsmål)
 
Pris: 5.000 Dkr.
 
 

Implementering

Det store og dedikerede arbejde med at implementere de konkrete anbefalinger, hjælper jeg også gerne med. Det er et større arbejde, men til gengæld kan det gøres med præcision og en målrettethed, der er specielt designet til organisationen, da hele strategien er udviklet præcis til at imødegå de udfordringer og barrierer, der eksisterer i lige præcis jeres organisation.

Det er altafgørende for succes at topledelsen i organisationen påtager sig hovedansvaret for de nødvendige tilpasninger og ændringer, og det er naturligvis en styrke for en topledelse at kunne agere og manøvrere på et konkret og vidensbaseret grundlag.


Pris: Timepris 1.250 Dkr. ( 10-timers klippekort 9.000 Dkr. )
 
 
Konsulenthonorar
 
Timebaseret                       Dkr. 1.250,00 pr. time
 
10 timers klippekort            Dkr. 9.000,00
 
 
 
Alle priser er ekskl. moms og transportudgifter.