KURSER / Professionalisér bestyrelsen: Strategi, diversitet og inklusion

Professionalisér bestyrelsen: Strategi, diversitet og inklusion

Fra 1. januar er bestyrelser forpligtet til at arbejde mål- og resultatorienteret med at få flere kvinder i topledelse. Bliv opgraderet, så I kan overholde lovgivningen af jurist og internationalekspert på området.
Lovgivningen gælder både for det private og det offentlige område.

Kurset består af fire moduler, hvor vi arbejder fokuseret med jeres konkrete udfordringer og organisation. Hvert modul er en intensiv træning af 30-45 min. varighed og foregår online.
 
Mellem modulerne indhenter I oplysninger fra jeres organisation, så vi kan arbejde videre med dem ved næste modul. Vi aftaler tidspunkter og interval, så det passer ind i jeres arbejdsrytme.

I kan vælge om kurset skal indgå som en del af jeres bestyrelsesmøder eller om I vil sidde andre steder enkeltvis ved pc og deltage.

Efter hvert modul vil I modtage dels en skriftlig gennemgang af indholdet fra dagens modul og dels en oversigt over, hvilke informationer, som I skal indhente fra jeres organisation til brug for næste modul.
Jeg vil derefter udarbejde et skræddersyet oplæg til næste modul, der vil tage afsæt i viden fra jeres organisation, min egen viden og erfaring samt seneste internationale forskning indenfor jeres område/branche.

Kurset vil

- Sætte jer i stand til at forstå de overordnede linjer og tænke strategisk
- Bringe jeres organisation op på et højere niveau
- Klæde den samlede bestyrelse på til at handle konkret
- Give den samlede bestyrelse ny viden og et fælles sprog at arbejde ud fra.
- Sikre at I som bestyrelse kan fortsætte arbejdet efter kursets afslutning
- Sikre at I kan overholde lovgivningen og skabe de nødvendige resultater.
 
Moduler

Modul 1. Gennemgang af den nye lovgivning. Måltal, politik, afrapportering, benchmarking.

Modul 2. Bestyrelsens strategiske perspektiver med afsæt i organisationen.

Modul 3. Konkrete tiltag og implementering.

Modul 4. Hvordan sikrer bestyrelsen de langsigtede resultater.

Samlet pris for hele bestyrelsen: 45.000, - kr. ekskl. moms.
 
Prisen inkluderer online undervisning, skriftligt kursusmateriale og min forberedelse mellem modulerne.

Hvis I er interesserede i at høre nærmere, så skriv til mig på ck@e-quality.pro eller ring 61 69 59 90.