LOVGIVNING / Seksuel chikane

Seksuel chikane

Seksuel chikane på arbejdsmarkedet er forbudt i henhold til Ligebehandlingsloven og det er arbejdsgiverens ansvar at det ikke finder sted.
 
I loven defineres seksuel chikane således:
 
"Stk. 6. Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima."
 
Lovteksten kan læses i sin helhed her: