BESTYRELSE / KRÆNKELSER

KRÆNKELSER


Der findes seksuelle krænkelser sted på langt de fleste større arbejdspladser i Danmark, og der er forskellige metoder at komme det til livs.
 
E-QUALITY kan hjælpe jer med både at få afdækket problemets omfang, udvikle en sund kultur og struktur samt undervise både ledere og medarbejdere i, hvordan man skaber de gode forandringer. I kan endvidere få hjælp til at kvalificere jeres trivselsundersøgelser/APVer, så I gennem dem kan få et reelt overblik over situationen og alvoren hos jer.

I de følgende er der udelukkende fokus på, hvad man som arbejdsgiver og organisation bør gøre for at sikre en sund kultur og en inkluderende organisation.

Man skal sørge for at sikre:

1. At man arbejder efter en fælles og klar definition af, hvad seksuelle krænkelser er, der overholder lovgivningens regler og som formidles tydeligt til alle ledere og medarbejdere.

2. At få gennemført en seriøs undersøgelse af hvor mange tilfælde af seksuelle krænkelser, der finder sted i organisationen. Der er særlige krav til en sådan undersøgelse, hvis den skal levere et troværdigt overblik.

3. Udvikle klare procedurer

4. Uddannelse af ledere på alle niveauer

Ovenstående vil gøre jer i stand til at udvikle en klar politik på området, og sikre at alle i organisationen ved dels hvordan man skal opføre sig og dels hvad man skal gøre, hvis man selv eller andre bliver udsat for krænkelser.

E-QUALITY har ekspertisen og hjælper gerne med at gennemføre en kvalificeret proces, en grundig undersøgelse, opsætning af nødvendige procedurer samt træning af ledere, så I kan sikre en tryg og inkluderende arbejdsplads for alle.


Skriv til ck@e-quality.pro og få et uforpligtende tilbud.