BESTYRELSE / SEXISME

SEXISME

Sexisme betyder kort fortalt forskelsbehandling betinget af køn.
 
Seksuelle krænkelser og forskelsbehandling i relation besættelse af lederstilliger kan være udtryk for sexisme, men begrebet er langt bredere end som så.
 
Det kan være forskelsbehandling i forhold til adgang til ressourcer og indflydelse. 
 
Det kan være forskelsbehandling i forhold til kommunikation og respekt.
 
Det kan være forskelsbehanding i forhold til besættelse af lederstillinger, karriereudvikling og løn.
 
Det er ofte både historisk og kulturelt betinget, men er samtidig en del af fastlagte strukturer.
 
Det betyder også at det ikke er tilstrækkeligt at forsøge at udrydde sexisme ved udelukkende at se på kultur og unconscious bias. Man er nødsaget til at se på hele den grundlæggende struktur i organisationen, da det er den, der skaber rammerne for kulturen.
 
E-QUALITY har gennemført projekter og undersøgelser af sexisme indenfor ledelse, kulturområdet, politik, entreprenørskab, minedrift, økonomi, klima, sundhed, socialområdet, fiskeri/landbrug etc..
 
E-QUALITY vil således kunne hjælpe jer både med at undersøge problemets omfang og udarbejde strategier til forandring.
 
Skriv til  ck@e-quality.pro og hør nærmere.