Lovgivning / Status

Status

Status på virksomhedernes overholdelse af lovgivningen er blevet overvåget af Deloitte, der ved seneste opgørelse i 2017, nåede frem til følgende:
 
Måltal:
75.4 % har opstillet måltal
9 % har ligelig kønsfordeling i bestyrelsen
15.6 % overholder ikke reglerne

Politikker:
48 % har udviklet politik og handlingsplan
18 % har ligelig kønsfordeling i øvrige ledelseslag
34 % overholder ikke reglerne
 
På baggrund af ovenstående tal har Erhvervsstyrelsen besluttet at styrke kontrollen.