Succes

Opskriften på succes i forhold til at styrke og forøge andelen af kvindelige ledere i organisationen er som minimum:


• Topledelsen tager ansvaret

• Kønsblandede grupper – herunder også ledelsen – anerkendes som en seriøs og givtig forretningsmodel

• CEO og bestyrelsesformand er med til at drive og kommunikere både mål og proces
 
- Politik og handlingsplan udvikles på et konkret og vidensbaseret grundlag
 
• Konkrete handlingsplaner skal indeholde løbende monitorering og konkrete mål

• Anerkende at det er en organisatorisk og kulturel udfordring, der skal adresseres systematisk og vedholdende

• Skabe den nødvendige organisatoriske og kulturelle forandring i organisationen