UNDERSØGELSE

E-QUALITY tilbyder både kvalitative og kvantitative undersøgelser med et professionelt kønsperspektiv, der afdækker skjult forskelsbehandling.
 
Det kan være med fokus på ledelse, seksuelle krænkelser, sexistisk kultur og struktur indenfor organisationer.
 
Det kan også være bredere områder, der skal danne grobund for nye projekter eller politikker og dermed sikre at ligestilling mellem køn bliver integreret på et vidensbaseret niveau.
 
Spørgerammer bliver udviklet i samarbejde med kunden, og altid udformet så det sikres at kønsperspektivet adresseres præcist og dybt nok til at afsløre skjulte bias og forskelsbehandling.
 
Selve undersøgelse gennemføres alene af E-QUALITY, så alle informanter sikres fuld anonymitet, hvilket ofte er en betingelse for at få så ærlige svar som muligt.
 
Derefter udarbejder E-QUALITY en rapport med resultater fra undersøgelsen, en klar kønsanalyse samt en række konkrete anbefalinger til de relevante aktører. Anbefalingerne udvikles i direkte forlængelse af de indkomne svar.
 
Rapporten vil sædvanligvis være på 40-50 sider.
 
Prisen afhænger af undersøgelsens omfang, og det er muligt at få et uforpligtende tilbud ved at skrive til ck@e-quality.pro.
 
I modsætning til advokatundersøgelser, placerer E-QUALITYs undersøgelser ikke ansvar, men fokuserer udelukkende på kultur og struktur i et kønnet perspektiv og på de forandringer, der er nødvendige for at undgå forskelsbehandling i fremtiden.
 
Da E-QUALITY sædvanligvis arbejder under tavshedspligt, er de fleste rapporter fortrolige, men den kvalitative undersøgelse, som E-QUALITY udførte for erhvervsstyrelsen i forbindelse med evalueringen af lovgivningen om køn og ledelse er offentlig og kan læses her: