VIDEN / Vidensgrundlag

Vidensgrundlag

Vidensgrundlaget er kernen i jeres arbejde med diversitet og inklusion.
 
I er nødsaget til at have et seriøst og velunderbygget vidensgrundlag at arbejde ud fra - både for at undgå fejl og for at nå jeres mål.
 
Jeg kan sikre jer et sådan velunderbygget vidensgrundlag. Jeg arbejder grundigt og metodisk og ved præcist hvor og hvordan jeg skal lede med baggrund i mine mange års erfaring på området.
 
Mine undersøgelser foregår som en blanding af kvalitative og kvantitative metoder samt inddragelse af international forskning samt jeres egne kilder.
 
Min metode vil afhænge af jeres målsætninger. Hvis målet er at opfylde lovgivningen om flere kvinder i topledelse, så er det her jeg vil fokusere. Hvis I også ønsker en mere generel divers og inkluderende organisation, så vil mit fokus naturligvis være bredere.
 
Mit undersøgelsesfokus er altid både struktur, kultur, ledelse og kommunikation samtidig med at jeg arbejder meget praksisnært. Mit mål er at finde de helt konkrete typer adfærd og processer, der ikke fungerer efter hensigten og ud fra dem kan jeg udarbejde konkrete anbefalinger til både strategi, politik og handlingsplan.
 
Jeg udarbejder en skriftlig rapport, som vil besvare de spørgsmål, som I ønsker besvaret med et sæt konkrete anbefalinger, der vil tage afsæt i jeres målsætninger.
 
Jeg rådgiver gerne om, hvilke muligheder der vil være relevante for jer og jeres organisation