HR / VIGTIGE TEMAER

VIGTIGE TEMAER

I undersøgelserne, politikken og ikke mindst handlingsplanen er der en række konkrete temaer, som skal perspektiveres og integreres, fordi det har vist sig at de alle har en betydning i relation til køn, som er mere eller mindre synligt.1. Ledelse og værdier
Her skal der arbejdes med om ledelsesværdierne understøtter diversitet, om de er omsat til konkrete ledelseskompetencer og om disse er implementeret i hele organisationen. Der vil også være fokus på værdien af lederuddannelse og træning, samt monitorering af værdierne.


2. Formel og uformel kultur
Her ses nærmere på hvordan en uformel kultur kan stå i vejen for ny udvikling, for diversitet og for reel kompetencebaseret rekruttering. Der arbejdes med metoder til at skabe en fælles ny kultur, der er inkluderende og hænger sammen med ledelsesværdierne.


3. Rekrutteringspraksis
Der arbejdes med konkrete værktøjer til en generel professionalisering af
rekrutteringsprocesserne ved at integrere diversitet og transparens, så man
sikrer at kompetencer og kvalifikationer kommer før personlige præferencer og netværk.


4. Arbejdstid, performance og effektivitet
Her ses nærmere på hvordan man kan udvikle mere inkluderende metoder til at måle effektivitet og resultater i stedet for synlighed og lang arbejdstid.


5. Løn, respekt og anerkendelse
Her ses på hvordan man kan systematisere nye metoder til at sikre anerkendelse og respekt for ledere og medarbejdere, og hvordan man kan udvikle nye diversitetsfremmende lønsystemer.


6. Karriereudvikling, netværk og mentorer
Der arbejdes på at udvikle transparens omkring karrieremuligheder, der sikrer diversitet og hvordan man kan arbejde med de sunde faglige netværk, der ikke er ekskluderende. Muligheder for diversitetsfremmende mentorordninger inddrages også.


7. Kommunikation
Kommunikationen er afgørende i forhold til at arbejde professionelt med diversitet, og der vil blive arbejdet med både sproget, information samt ekstern/intern kommunikation.


8. Fritid og arbejdsliv
Her vil der være fokus på hvordan man sikrer en god balance mellem fritids- og arbejdsliv for alle uanset køn, og hvordan samt hvilke tiltag man kan implementere til glæde for alle. Her vil også være fokus på den uformelle kultur.


9. Orlov
Der vil blive arbejdet med at implementere kønsneutrale orlovsmuligheder, og integrere barselsorlov som almindelig orlov. Det vil være fokus på hvordan man sikrer metoder og processer i organisationen til at erstatte medarbejdere/ledere på orlov og hvordan man kan sikre overgangene.


10. Seksuel chikane
Der vil blive arbejdet med metoder til at registrere og modvirke seksuel chikane, samt udvikling af metoder til at håndtere sager. Desuden vil der være fokus på kulturændring, sproget og organisationens sociale arrangementer etc.